Temmuz 18, 2010

THOMAS HOBBES

İnsan insanın kurdudur.

Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bir başkasına da yapmayınız.


Yaşamımın tek ihtirası korku oldu.

Herkesin kötü olduğu yerde, kötülerin en güçlüsü herkes için en iyi olandır ve bu en güçlü kötü, gücü ne denli kendi elinde toplayabilirse, işte o ölçüde de herkesi -iyi değil, ama- 'kötü olmayan' hale getirmiş olacaktır.

İnsanlar kendilerini ve kendilerine yakın olan insanları diğer insanlara göre daha yetenekli, bilgili ve daha kâmil sanırlar. Bu gerçek değildir ve bütün insanlar eşittir.

Büyük halkların büyüklüğü ancak kendilerinden küçük olan halklara yardımlarıyla ölçülür. Onların uyguladığı şiddet, baskı ve kötülük büyüklükleri oranında abartılır, çünkü onlar bu uygulamalara en az ihtiyacı olanlardır. Büyüklere karşı bu taraflı yaklaşımın sonuçları böyle ortaya çıkar. Dokunulmazlık kibir demektir, kibir de nefret; nefret ise bütün baskıcı büyüklüğün aşağı alınma mücadelesini doğurur.

Görünmeyen şeylere duyulan korku, herkesin kendi içinde din diye bellediğinin doğal tohumudur.

Eğer bir insan size tanrı ineği konuşturdu derse ve siz de ona inanmazsanız aslında bu sizin tanrıya inanmadığınızı değil o lafı konuşan kişiye inanmadığınızı gösterir.

Her suçun kökeni, ya algıdaki bir sorun; ya sebeplendirmedeki bir sorun; ya da ani bir tutku nöbetidir.

Bilim sonuçlar bilgisi ve bir gerçeğin bir diğerine bağımlılığıdır.

Evren, yani olan her şeyin toplamı, cismanîdir, yani 'beden'dir, ve büyüklük, uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarına sahiptir. Evrenin her parçası 'beden'dir, ve 'beden' olmayan bir şey, evrenin parçası değildir. Ve evren her şey olduğuna göre, onun parçası olmayan şey hiçbir şeydir, dolayısıyla hiçbir yerdedir.

Niye arılar ve karıncalar gibi işbirliğine gidemiyoruz?

Başkaları da barıştan yana iken, kendisini korumak isteyen biri, her şeye hakkı olduğunu dile getirmesinin zorunlu olduğunu düşünecektir. Ve öteki insanlara karşı özgürlükle öylesine doyuma ulaşacaktır ki kendisine karşı çıkmalarına bile izin verecektir.

İnsanlar kargaşa durumuna düşmektense, tiranlığı tercih eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder