Temmuz 18, 2010

JOHN MAYNARD KEYNES

Politikacılar, ölmüş iktisatçıların kölesidirler.

Açgözlülük, tefecilik ve ihtiyatlılık, daha bir süre tanrılarımız olmaya devam etmeli.

Hayatımdaki tek pişmanlığım daha fazla şampanya içmemiş olmamdır.

Uzun vadede hepimiz ölüyüz.

Sendikalar, bir zamanların bastırılmış garipleri, şimdinin kışkırtılmış zalimleri olarak, bencil çıkarları bastırılması gereken kurumlardır.

Eğer ülkede hiper enflasyon varsa otobüs yerine taksiye bininiz çünkü otobüse binerken taksiden inerken para ödersiniz.

Bir kapitalist demokrasinin, benim tezimi kanıtlayacak büyük atılımı yapmak için zorunlu olan harcamayı örgütlemesi politik bakımdan imkânsız görünüyor: savaş koşulları hariç…

“ (...) ekonomi ve politika filozoflarının ileri sürdüğü doğru ya da yanlış düşünceler, genellikle sanıldığından daha çok önem taşır. Doğrusunu söylemek gerekirse, dünya hemen yalnız onlar tarafından yönetilmiştir. Kendilerini doktrinlerin etkilerinden tam anlamıyla kurtardığını sanan aksiyon adamları, geçmişteki bir iktisatçının kullarıdır. Göklerden haber aldığını söyleyen kâhinler, fakültenin bir kötü yazarının kafasında birkaç yıl önce doğmuş hayal ürünlerini saçıp dururlar. Düşüncelerin gitgide kazandığı güce oranla mevcut çıkarlardaki gücün çok fazla abartıldığına inanmış bulunuyoruz. Gerçekte; etkilerini hemen değil, fakat bir sürelik zamandan sonra gösterirler. Ekonomi ve politika felsefesi alanında, yirmi beş veya otuz yaşlarından büyük olup da yeni teorileri anlayabilen pek az kimse vardır. Şu halde, memurların, politika adamlarının ve hatta kışkırtıcıların cari yaşantıda uyguladıkları düşüncelerin de en yeni düşünceler olma şansları az demektir. Ne var ki, bunlar düşüncelerdir ve iyilik için olduğu gibi kötülük için de er geç tehlikeli bulunan kurulmuş çıkarlar değildir.”

***

EKONOMİK TEZİ;

-ekonomiler genel olarak eksik istihdamdadır,
-fiyatlar genel düzeyi ve nominal ücretler sadece yukarıya doğru esnektir ve aşağı doğru rijittir.
-sürekli enflasyon devamlı para arzı ile gerçekleşir.
bu saptamaların ışığında Keynes’e göre ekonomide paraya olan talep üç farklı güdüden ortaya çıkar:
-işlem güdüsü: Keynes’e göre insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ellerinde bir miktar para tutmak isterler.mt olarak gösterilir ve gelir düzeyinin bir fonksiyonudur.
-ihtiyat güdüsü:insanlar olağandışı durumlara hazırlıklı olmak için belli miktarda ellerinde nakit para tutmak isterler.mp ile gösterilir ve gelir düzeyinin bir fonksiyonudur.
-spekülasyon güdüsü: Keynes’e göre insanlar bir malin olası fiyat değişikliklerini öngörerek fiyat dalgalanmalarından kazanç sağlama çabası içerisindedirler.bu amaçla ellerinde nakit para tutmak isterler. Faizlerle ters orantılıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder