Temmuz 18, 2010

ADALET

J. AMYOT
Adaletin hâkim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.

JOHN WEBSTER
Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir.

PASCAL
Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

M. GANDHI
Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız.

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir.

EFLATUN
Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

F. BACON
Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.

WILLIAM WATSON
Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

KONFUÇYUS
Devletin hazinesi adalettir.

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlenmek için çaba sarf ederler.

Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve ona sadık kalırlar.

W. SAVAGE LANDOR
Geç kalan adalet, adaletsizliktir.

A. B. MERVAN
İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir.

V. HUGO
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Kılıcın yapamadığını adalet yapar.

JOSEPH JOUBERT
Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.

TİMURLENK
Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir.

ALAIN
Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.

ARİSTOTELES
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

W. S. LANDOR
Geciken adalet adaletsizliktir.

G. CLEMENCEAU

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir.

FARABİ
Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.

FRANSIZ
Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Hepsi farklılık gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

KENAN EVREN
Adalet yerini bulsun diye bir sağdan bir soldan asıyorduk.

MALKOLM X
Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.

Kimse sana özgürlük veremez. Kimse sana eşitlik veya adalet veya başka birşey veremez. Eğer adamsan, sen alırsın.

BERNARD SHAW
Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

MARCUS TILLIUS CICERO
Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur.

VOLTAİRE
İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

SIGMUND FREUD
Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

Medeniyetin ilk şartı adalettir.

GEORGE HERBERT
Adaletin değirmeni yavaş döner, fakat iyi döner.

LA ROCHEFOUCAULD
İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.

LUCİUS ANNAEUS SENECA
Tek taraf dinlenerek verilen kararlar doğru olsa bile adaletli olmaz.

DAVID HUME
Kapıyı açtığınızda karsınızda gördüğünüz kişi, kapıya vuran olmayabilir.

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz.

ALBERT CAMUS
Adalet olmadan düzen olmaz.

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.

ÖMER HAYYAM
Adalet evrenin ruhudur.

***

adaletle tartılsaydı dünyada feleğin işi
ölçülüp biçilseydi beğenilirdi dünyanın tüm işleri.
adaletle yürürdü evrendeki tekmil işler hızla;
o zaman erdem ehlinin hatırı acaba hiç incinir miydi?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder